Bytový dům Letovská ulice 409/2

architekt:  MPA Studio

Řešené profese: UT, ZTI