NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

STÁLÁ EXPOZICE HISTORIE DOPRAVY NTM

Architekt: SKUPINA, Ing. arch. MgA. Martin Rusina

Datum: 02/2010

Adresa: Kostelní 42, Praha 7

Řešené profese: ZTI

stupeň PD: DVD, zdravotechnika

kancelář: Projekce TZB, Ing.Martin Kratěna