Polyfunkční objekt "OK SKLO AUTO"

Architekt:    Ing.Arch.Jaroslav DADA

Řešené profese: ZTI, UT