Rekonstrukce objektu VILA LANNA

Investor: Akademie věd

Řešení profese: Rekonstrukce rozvodů ZTI a kanalizační stoky